shadowРешения

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ОРАНЖЕРИИ

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ОРАНЖЕРИИ

      Нискотемпературно геотермално отопление за оранжерии се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността на два или три броя термопомпени агрегати.      За разлика от стандартните инсталации на оранжерии, при нискотемпературните вътрешната инсталация...

ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНО

ГЕОТЕРМИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНО

  Нискотемпературно геотермално отопление за многофамилни жилищни сгради се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за централизирано инсталирани два или три броя термопомпени агрегати. Броят геотермани сондажи се определя от м2 отопляемата Разгъната ...

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ

ГЕОТЕРМИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ

     Нискотемпературно геотермално отопление за меднофамилни къщи се изпълнява посредством необходим брой нискотемпературни  затворен тип геотермални сондажи  на дълбочина от 100м до 125м, които се обединяват на общ геотермален колектор, осигуряващи мощността за централизирано инсталирани един или два  броя термопомпени агрегата. Броят геотермани сондажи се определя от м2 отопляемата ...

shadow